Mestscheiding

Mobile Decantercentrifuge voor alle soorten drijfmest en digestaat

• flexibel en snel inzetbaar
• scheiden van alle soorten drijfmest en digestaat
• tot 85 % afscheiding van fosfaat, per kuub
• tot 45m³/h, 1000m³ per dag
• minder opslagvolume nodig
• wij zorgen voor afzet en transport van de dikke fractie

Schematische voorstelling Mestscheiding

Om te zoomen klik op de afbeelding.