Uw partner voor fourage, transport en mesthandel

Agrarunternhemen Bernd Bösing uit Vreden (D) is een bedrijf dat zich richt op in- en verkoop

van diverse fourages, loonwerk, mesthandel (wij zorgen voor afzet van mest in Duitsland),

en transport voor zowel de eigen onderneming als voor derden.